Lid worden

U kunt zich aanmelden als lid van onze ijsclub als volgt:

1) Inschrijven tijdens openstelling van onze natuurijsbaan
2) Inschrijven gedurende de rest van het jaar door het inschrijfformulier, te vinden onder ‘Downloads’ uit te printen, volledig in te vullen en te ondertekenen en met het bijbehorende inschrijfgeld en contributie af te geven bij het secretariaat.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen :

volwassenen (16 jaar en ouder):       € 7,–
jeugd, van 12 tot en met 15 jaar:     € 5,–
jeugd tot en met 11 jaar:                € 3,–

Het lidmaatschap geeft onbeperkt toegang tot de ijsbaan, natuurlijk voor zover deze als ijsbaan geopend is.
Indien wegens gebrek aan ijs door de ijsclub een bezoek aan een kunstijsbaan o.i.d. wordt georganiseerd, geeft het lidmaatschap ook hier recht op.

Inschrijfgeld
Bij aanmelding van nieuwe leden wordt eenmalig € 5,– administratie- en incassokosten in rekening gebracht.
Nieuwe leden dienen de contributie contant, vooraf te voldoen.
De jaarlijkse vervolgbetalingen worden uitsluitend per automatische incasso door de ijsclub geïncasseerd.

Voor aanmelding:

Inschrijfformulier

voor het opzeggen* van uw lidmaatschap, kunt u het wijzigingsformulier invullen en bij onze Ledenadministratie inleveren.

Dit kan via de mail of via de post.

Penningmeester / Ledenadministratie:
Koop Steenbergen,
Lotting 10,
7921 WL  Zuidwolde

info@ijsclubdefalieberg.nl

*let op!! uw opzegging van het abonnement  moet voor 1 oktober bij ons binnen zijn. Naar 1 oktober worden de opzeggingen behandeld voor het volgende jaar.